Oferta

OFERUJEMY :

EEG Biofeedback

BADANIE QEEG 8 pkt

BADANIE QEEG 21  pkt

NAUKA CZYTANIA i PISANIA (nauczanie początkowe 1-4 klasa)


ODRABIANIE LEKCJI (naucznie początkowe 1-4 klasa)

KONSULTACJA SPECJALISTYCZNA  EEG BFB


KONSULTACJE PSYCHOLOGICZNE

KONSULTACJE PEDAGOGICZNE

KONSULTACJE Z PSYCHOLOGIEM SPORTU 


TRENING RELAKSACYJNY AUTOGENNY SCHULTZA lub JACOBSONA