Jak wygląda terapia?

JAK WYGLĄDA TERAPIA EEG BIOFEEDBACK I  JEJ PRZEBIEG ?

Podczas pierwszego spotkania udzielamy informacji dotyczących terapii EEG Biofeedback, przedstawiamy możliwości i zakres pomocy, ustalamy oczekiwania. Następnie wykonujemy badanie QEEG (mapowanie mózgu) – czyli pomiary aktywności bioelektrycznej mózgu. Wyniki analizy są interpretowane i omawiane na kolejnym spotkaniu. QEEG  (mapa mózgu) jest narzędziem diagnostycznym  wg którego po szczegółowej analizie rozpisujemy protokół treningowy.Treningi powinny odbywać się minimum 2 razy w tygodniu. Trening terapeutyczny składa się z rundek podzielonych krótkimi przerwami (do wyboru wariant z grami lub filmami)

Neuroterapeuta przykleja za pomocą specjalnej pasty do odpowiednich punktów głowy elektrody i zakłada 2  elektrody uszne. Elektrody rejestrują zapis fal mózgowych: SMR, Theta, Beta, Beta2, Delta. Rejestrowany sygnał jest wzmacniany, hamowany w zależności od potrzeb protokołu. Trenujący pacjent poprzez grę komputerową  lub film otrzymuje informację zwrotną o aktualnym stanie umysłu i stara się „wejść” w stan pożądany. Wejście i utrzymanie stanu pożądanego przez kilka bądź kilkanaście sekund jest nagradzane (punkty, owacje ). Dzięki plastyczności mózgu,  tworzą się nowe połączenia nerwowe (synapsy) oraz  uaktywniają się komórki nerwowe odpowiedzialne za pożądany stan aktywności mózgu. Cała sesja treningowa trwa około godziny. Każdy pacjent jednak wymaga innego czasu terapeutycznego. Co około 20-30 sesji wykonuje się badanie kontrolne QEEG.