Rozwój osobisty i zdrowie

Rozwój osobisty i zdrowie

SAMOOCENA

Samoocena to pozytywna lub negatywna postawa w stosunku do samego siebie, która wywiera silny wpływ na zachowanie jednostki. Samoocena może być traktowana traktowana zarówno jako cecha ( a wiec dyspozycja względnie trwała), tak i stan. Samoocena, jako stan pokazuje aktualny poziom aprobaty i akceptacji społecznej.Natomiast samoocena, jako stan jest podatna na zmiany pod wpływem nastroju, informacji zwrotnych, poziomu akceptacji społecznej Osoby z niską samooceną są podatni do wycofania się z sytuacji społecznych, co może prowadzić do ich obniżenia statusu społecznego. Osoby o wysokiej samoocenie są bardziej nastawione na działanie i odejmowanie wyzwań Wysoka samoocena sprzyja wytworzeniu przekonań, uzasadniających sens podejmowania działania, zakładających, że człowiek ma wpływ na zdarzenia i jest w stanie pokonywać napotykane przeszkody. Przekonania takie są konieczne, aby realizować cele związane z dążeniem do osiągnięć, co jest typowe dla osób o wysokiej samoocenie.

Natomiast, osoby o niskiej samoocenie stawiają sobie cele związane przede wszystkim z unikaniem awersyjnych i nie satysfakcjonujących stanów Niska samoocena silnie dodatnio koreluje z depresją. Oprócz tego, niska samoocena wiązy się z przezywaniem wstydu i zakłopotaniem.

Samoocena istotnie wpływa na poziom aspiracji i motywacji. Osoby z niską samooceną tłumacza swoje porażki wrogością świata społecznego,

demonstrują postawę unikania ludzi, nie angażują się w życie społeczne.

Innym destruktywnym przykładem wpływu niskiej samooceny na zachowanie jest depresyjny styl funkcjonowania, który odznacza się długotrwałą koncentracja na porażkach. Rozpamiętywanie własnego niepowodzenia podtrzymuje negatywny stan emocjonalny, zmniejsza poczucie kompetencji, zniechęca do podejmowania konstruktywnych działań. W ten sposób depresja nabiera charakteru samowzbudzającego się zaburzenia funkcjonowania.

Pokochać siebie – o poczuciu własnej wartości”

Jakie jest Twoje nastawienie do siebie? Co możesz zrobić dla siebie w tej sprawie? Poszukiwanie odpowiedzi na te pytania pozwala odkrywać i unieszkodliwiać negatywne, obniżające samoocenę wzorce i przekazy z przeszłości. Wypróbujemy podczas zajęć kilka prostych narzędzi, pomagających spojrzeć na siebie inaczej niż dotąd i docenić swoją wyjątkowość, niezwykłość, swoje zalety i uroki. Warsztat jest oparty na metodach autorskich Anny Dodziuk, autorki książki „Pokochać siebie”. Prowadzi: Anna Dodziuk

 

    Anna Dodziuk

– psychoterapeutka, superwizorka psychoterapii i treningu psychologicznego Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, certyfikowany doradca rodzinny i specjalistka psychoterapii uzależnień. Kilkanaście lat pracowała w Poradni Przedmałżeńskiej i Rodzinnej TRR, a następnie ponad dwadzieścia lat w Instytucie Psychologii Zdrowia, gdzie zajmowała się głównie pracą psychoterapeutyczną z grupami trzeźwiejących alkoholików i członków ich rodzin. Prowadzi także grupy poświęcone m.in. pracy nad poczuciem własnej wartości, terapii małżeńskiej i rodzinnej, pozbywaniem się toksycznego wstydu, uwalnianiem się od traumatycznej przeszłości, wyzwalaniem się z różnych nałogów, stosunkiem do śmierci, żalem po stracie, towarzyszeniem osobom u schyłku życia. Ostatnio była ekspertem kampanii „Hospicjum to też życie”. Prowadzi liczne szkolenia m.in. z zakresu terapii małżeńskiej i rodzinnej, pracy z osobami uzależnionymi i współuzależnionymi, pomagania rodzinom osieroconym, metod i technik psychoterapii. Jest autorką licznych artykułów popularnych, głównie w prasie kobiecej, m.in. w „Wysokich Obcasach”, i artykułów na temat pomagania oraz kilkunastu książek poświęconych rozwiązywaniu problemów trudnej codzienności, kłopotom małżeńskim i rodzinnym, różnym emocjom i problemom psychologicznym oraz seksualnym

Więcej na stronie: http://www.prometea.pl

 

Zapraszamy na warsztaty

„Jak poradzić sobie po rozwodzie lub rozstaniu”

Często po rozwodzie czy rozstaniu trudno dojść do siebie: towarzyszy nam wtedy poczucie krzywdy i/lub winy, złość na druga stronę i na siebie, nieraz też rozpacz i poczucie życiowej porażki oraz lęk o przyszłość i przekonanie o braku perspektyw. Nasz warsztat ma pomóc osobom po rozwodzie czy po rozstaniu stanąć na nogi i poczuć się lepiej w życiu.

 

„Traumy dzieciństwa”

Warsztat dla osób, które w dzieciństwie doświadczyły traum psychicznych i fizycznych. Skutki tych przeżyć najczęściej nadal rzutują na ich życie. Cel warsztatu zapoczątkować proces zmiany swego życia w pożądanym przez siebie kierunku, a także uczynić je bardziej satysfakcjonującym i pogodnym.

WARSZTATY SĄ PROWADZONE PRZEZ ANNĄ DODZIUK


Anna Dodziuk:
psychoterapeutka, superwizorka psychoterapii i treningu psychologicznego Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, certyfikowany doradca rodzinny i specjalistka psychoterapii uzależnień. Prowadzi także grupy poświęcone m.in. pracy nad poczuciem własnej wartości, terapii małżeńskiej i rodzinnej, pozbywaniem się toksycznego wstydu, uwalnianiem się od traumatycznej przeszłości, wyzwalaniem się z różnych nałogów, stosunkiem do śmierci, żalem po stracie, towarzyszeniem osobom u schyłku życia. Jest autorką licznych artykułów oraz kilkunastu książek poświęconych rozwiązywaniu problemów trudnej codzienności, kłopotom małżeńskim i rodzinnym, różnym emocjom i problemom psychologicznym oraz seksualnym.