Metoda leczenia depresji

Metoda leczenia depresji

EEG Biofeedback – metoda leczenia depresji

Artykuł ze strony internetowej
http://www.biomedical.pl/psychologia/eeg-biofeedback-metoda-leczenia-depresji-241.html
EEG Biofeedback – metoda leczenia depresji
01-08-2008 15:09
Depresja jest zaliczana do chorób cywilizacyjnych społeczeństwa XXI wieku. WHO (World Health Organization – Światowa Organizacja Zdrowia) uplasowała ją na czwartym miejscu najpoważniejszych problemów zdrowotnych na świecie. Do niedawna trudności osób chorujących na nią były ignorowane. Cierpliwość rodziny oraz otoczenia z racji złożoności i skutków tej choroby często ulegała wyczerpaniu dlatego wielu ludzi cierpiało w samotności, często pozostawieni bez pomocy i opieki.
Na szczęście, coraz więcej zaczyna się mówić o istocie depresji, jej źródłach i możliwych sposobach leczenia.

Według DSM-IV (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders – podręcznik diagnostyki i statystyki zaburzeń psychicznych) jest kilka typów tej choroby. Wyróżniamy: depresję endogenną (dużą), egzogenną (reaktywną-po stresującym wydarzeniu), przewlekłą- dystymię oraz epizody depresyjne.

Diagnozę depresji endogennej można postawić gdy u pacjenta, w okresie co najmniej dwóch tygodni, dostrzega się stan obniżonego nastroju lub też utraty zainteresowania różnymi sferami życia. Ponadto musi także wystąpić pięć lub więcej spośród wymienionych objawów:

 • obniżony nastrój przez większość dnia
 • wyraźny wzrost lub spadek wagi,
 • bezsenność albo nadmierna senność,
 • pogorszenie panowania nad ruchami ciała,
 • wrażenie zmęczenia,
 • poczucie winy, brak wiary we własną wartość,
 • spadek sprawności myślenia i koncentracji,
 • powracające myśli o śmierci i samobójstwie
 • zainteresowań i zdolności do przeżywania przyjemności.

Depresja endogenna zazwyczaj nie ma przyczyn zewnętrznych, wywoływana jest przez bliżej niesprecyzowane zaburzenia funkcjonowania mózgu- niedobór amin biogenicznych, spadek poziomu norepinefryny i serotoniny. Dystymia natomiast opiera się na utrzymującym się przez dłuższy okres nastroju depresyjnym. Jest chorobą przewlekłą o przebiegu łagodniejszym od depresji endogennej. U chorych obserwuje się w przeciągu dwóch lat:

 • okresy lepszego samopoczucia dłuższe niż 2 miesiące
 • stan obniżonego nastroju, przez większość czasu
 • spadek lub znaczny wzrost apetytu,
 • nadmierną senność lub bezsenność,
 • poczucie zmęczenia lub braku energii,
 • obniżone poczucie własnej wartości,
 • trudności ze skupianiem uwagi oraz z podejmowaniem decyzji,
 • poczucie beznadziejności.

Badania elektroencefalograficzne wykazały, że u osób chorujących na depresję można zaobserwować różnicę aktywizacji pomiędzy prawą i lewą korą przedczołową (Davidson, 1998). Studia badawcze w zakresie EEG pokazują, iż lewa przednia okolica kory mózgowej odpowiedzialna jest za pozytywne emocje i pamięć, natomiast półkula prawa jest zaangażowana w negatywne odczucia. W sytuacji gdy osoba ma biologiczną predyspozycję do depresji, czyli uwarunkowania genetyczne, zauważa się większą aktywację fal alfa w prawym płacie czołowym. Jest także dowiedzione, że lewa półkula połączona jest z nastawieniem motywacyjnym, natomiast prawa z tzw. wycofanymi zachowaniami. W sytuacji gdy lewa przednia część mózgu pozostaje pod wpływem fal alfa, można zaobserwować u osoby cierpiącej na depresję negatywne nastawienie do podejmowania jakichkolwiek działań, a ponadto deficyt w postrzeganiu pozytywnych doznań (Henriques, Davidson, 1991).

Leczenie depresji, w zależności od natężenia dolegliwości, opiera się na farmakoterapii, psychoterapii, a także neuroterapii EEG Biofeedback.

Neurofeedback jest skuteczny w modyfikacji tego rodzaju zaburzeń, gdyż polega na tłumieniu niepożądanych, a wzmacnianiu najbardziej potrzebnych do prawidłowego funkcjonowania fal mózgowych. dzięki temu Jest to metoda biologiczna, całkowicie bezpieczna i nie wykazująca żadnych skutków ubocznych. Badania nad tym sposobem leczenia przeprowadzone przez Baehr’a i Rosenfeld’a (2001) potwierdzają poprawę zdrowia pacjentów, gdyż redukują asymetrię fal alfa. Liczba treningów, która daje pozytywne efekty, to kwestia indywidualna. Ze względu na złożoność choroby, proces terapii jest długotrwały. Wymaga cierpliwości, wsparcia i odpowiedniego zmotywowania pacjenta przez wykwalifikowanego terapeutę. U wielu osób, które zdecydowały się na leczenie metodą EEG Biofeedback zaobserwowano poprawę samopoczucia, dzięki temu zredukowano, a nawet odstawiono leki.

Należy jednak pamiętać o konsultacji ze specjalistą: lekarzem lub psychoterapeutą, który odpowiednio poprowadzi proces leczenia depresji, pomagając zarówno pacjentowi, jak i jego rodzinie.

Literatura:

Baehr, E., Rosenfeld, J. P., & Baehr, R. (2001). Clinical use of an alpha asymmetry neurofeedback protocol in the treatment of mood disorders: Follow-up study one to five years post therapy, Journal of Neurotherapy, 4(4), 11-18.

Davidson, R. J. (1998a) Affective style and affective disorders: Perspectives from affective neuroscience, Cognition and Emotion, 12, 307-330.

Hammond D.C. (2005) Neurofeedback Treatment of Depression and Anxiety, Journal of Adult Development, Vol. 12, Nos. 2/3, August 2005.

Henriques, J. B., & Davidson, R. J. (1991) Left frontal hypoactivation in depression, Journal of Abnormal Psychology, 100, 534-545.

Psychiatric Association American (2008) Kryteria diagnostyczne według DSM -IV-TR, Wciórka J. (red.), Elsevier Urban&Partner: Wrocław.

Opracowała:

Magdalena Szołtysik
psycholog Instytut Neuromedica- oddział Katowice
www.neuromedica.pl

Fragmenty artykułu Biofeedback w depresji

Fragmenty artykułu Biofeedback w depresji
cały artykuł mozesz poczytać na stronie www.abcdepresja.pl
http://abcdepresja.pl/biofeedback-w-depresji
Autor tekstu.Psycholog Arleta Balcerek

Przyczyn zaburzeń psychicznych dopatruje się w zmianach w funkcjonowaniu układu nerwowego. Przez długi czas postrzegano jako zupełnie oddzielne funkcje biologiczne i psychiczne. Dopiero znaczny postęp technologiczny i nowoczesne metody diagnostyczne stosowane w medycynie pokazały, że psychika i ciało wzajemnie na siebie wpływają i są od siebie zależne. Odkrycia w dziedzinie neurofizjologii pozwoliły zobrazować zmiany w strukturze i funkcjonowaniu mózgu, które są odpowiedzialne za zaburzenia psychiczne i neurologiczne.
Badania naukowe pokazały, że za przebieg depresji odpowiada zmiana w pracy biochemicznej i bioelektrycznej mózgu. Zaobserwowano, że w trakcie przebiegu depresji występują różnice w pracy obu półkulach  mózgowych. Badania mózgu  za pomocą EEG i QEEG pozwoliły ustalić, że u osób chorych na depresję zmienia się rozkład fal mózgowych w obu półkulach. Bardziej pobudzone są rejony odpowiedzialne za negatywne postrzeganie świata oraz wycofywanie się z aktywności. Natomiast te części, które odpowiadają za przyjemne wspomnienia oraz pozytywne emocje, są mniej aktywne.
Czym jest biofeedback?

Biofeedback, czyli metoda wspomagania pracy mózgu oraz czynności fizjologicznych organizmu, staje się popularnym sposobem terapii, pozwalającym zmniejszać napięcie psychofizyczne, uczyć się kontroli nad reakcjami własnego ciała, ale także zmieniać dotychczasowe nawyki. Biofeedback znajduje również szerokie zastosowanie w leczeniu zaburzeń psychicznych, w tym depresji. Biofeedbackjest metodą terapeutyczną wykorzystującą najnowsze odkrycia z zakresu medycyny oraz techniki komputerowej. Jej zastosowanie jest bezbolesne i całkowicie bezpieczne. Terapia przebiega w formie treningowej, według zaleceń indywidualnie opracowanych w oparciu o analizę wyników badań diagnostycznych.

Zastosowanie biofeedbacku jest wszechstronne i pozwala wpływać na zmiany w zachowaniu oraz samopoczuciu osób korzystających z tego rodzaju terapii. Metoda oparta jest na biologicznym sprzężeniu zwrotnym. EEG biofeedback, inaczej neurofeedback, jest metodą umożliwiającą zmianę charakterystyk własnych fal mózgowych poprzez korzystanie z otrzymywanych zwrotnie informacji o przebiegu pracy mózgu. Osoba trenująca poprzez aktywny udział w treningu modyfikuje i optymalizuje układ, wzorzec swoich fal mózgowych.
Dzięki treningowi EEG biofeedback można modyfikować zaburzenia pracy mózgu, poprzez promowanie i utrwalanie pożądanych fal, a wyciszanie negatywnych, występujących w nadmiarze. Korzystanie z metody EEG biofeedback pozwala redukować asymetrię w przebiegu fal mózgowych. Poprzez treningi biofeedbacku fizjologicznego dąży się do utrwalenia prawidłowego oddechu, napięcia mięśniowego czy pracy serca. Umiejętność świadomego kontrolowania i modyfikowania tych czynności jest szczególnie ważna zwłaszcza w sytuacjach stresujących, w których to uzyskanie ich stabilizacji jest niezwykle trudne, ale jednocześnie niezwykle ważne dla utrzymania dobrego stanu i funkcjonowania człowieka. Treningi biofeedbacku fizjologicznego mają zastosowanie w profilaktyce kardiologicznej, leczeniu chorób psychosomatycznych i rehabilitacji.

Uczestnictwo w terapii za pomocą biofeedbacku jest całkowicie bezpieczne i nie powoduje skutków ubocznych. Pozwala natomiast osiągać widoczne i trwałe efekty leczenia zaburzeń depresyjnych. Terapia jest dostosowywana do indywidualnych potrzeb pacjenta. Długość terapii uzależniona jest od nasilenia objawów oraz predyspozycji jednostki. Stosowanie EEG biofeedback w leczeniu depresji pozwala wpływać na ogólną poprawę samopoczucia i zmniejszenie, a z czasem wyeliminowanie objawów zaburzenia. Warto jednak pamiętać, że mimo uzyskanej poprawy, należy wciąż stosować się do zaleceń zarówno terapeuty, jak i lekarza psychiatry, gdyż tylko w ten sposób można osiągnąć maksymalne i trwałe efekty leczenia.