ADHD

ADHD

Terapia EEG – Biofeedback

Artykuł z oficjalnej strony Polskiego Towarzystwa ADHD
www.ptadhd.pl
http://www.ptadhd.pl/imt01.html
Terapia EEG – Biofeedback
EEG to nowoczesne komputerowe badanie dzieci i osób dorosłych w czuwaniu i we śnie spontanicznym z aktywacjami; jakościowa i ilościowa ocena czynności bioelektrycznej mózgu.
Metoda EEG biofeedback pozwala na ustalenie harmonii czynności fal mózgowych na zasadzie bioregulacji i samouczenia się mózgu formą treningową wideozabawy. Metodę stosuje się w leczeniu wielu problemów medycznych.
Treningi są szczególnie zalecane dla:
– dorosłych i dzieci uczących się intensywnie,
– osób którym towarzyszy wysoki poziom stresu,
– dla osób z problemami psychologicznymi (dysleksja, dysgrafia, lęki, zaburzenia zachowania, zaburzenia snu, problemy z koncentracją, zaburzenia samooceny),
– w zaburzeniach psychosomatycznych (stanach paniki, terapii uzależnień, alergii, bólach przewlekłych, bólach głowy, tikach, padaczkach i innych).
Treningi wyciszają i relaksują przy jednoczesnej aktywacji procesów myślowych.
Wycisza nadpobudliwość psychoruchową, niepokój i lęki, znosi agresywność i poprawia stosunki z otoczeniem.

Przebieg treningu.
Dwie elektrody przyklejone do głowy rejestrują fale mózgowe, które są wzmacniane przez komputer, który przetwarza dalej sygnał i zapewnia sprężenie zwrotne. Fale są jednocześnie analizowane przez neuroterapeutę. Sprzężenie zwrotne jest informacją o tym, jakie fale mózgowe przeważają w danej chwili. Przebieg własnych fal mózgowych, przepisany graficznie pod postacią wideogry, obserwuje trenowany na swoim monitorze. Grą kieruje się tylko za pomocą pracy własnego mózgu bez klawiatury czy joysticka.
Kiedy wzrasta aktywność mózgu w pożądanym paśmie częstotliwości fal mózgowych, otrzymujemy nagrodę w postaci punktów, gra się udaje.
Przy wzroście aktywności niepożądanych pasm sukces w grze znika.
Mózg stopniowo reaguje na motywacyjne wskazówki proponowane przez neuroterapeutę w postaci nagrody za dobre wyniki gry. W ten sposób mózg sam rozwija proces uczenia się nowych, bardziej odpowiednich częstotliwości fal mózgowych. Prawidłowe zakresy częstotliwości dziecka czy studenta, które można wytrenować, określone są na podstawie wiedzy naukowej w zależności od wieku, stanu świadomości i rodzaju wysiłku psychicznego trenowanego.
Metoda ta jest skuteczna w 85 – 95% przypadków, w zależności od stopnia złożoności problemu. Zaleca się ok.60 seansów. Każdy z nich trwa ok.45 minut. Narodowy Fundusz Zdrowia refunduje 10 takich zabiegów.